Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Archiwum z Maj, 2012

Migrena – objawy i leczenie choroby

27 maja 2012

39Migrena jest jednym z częściej występujących schorzeń zdrowotnych określanych często mianem społecznych. Cierpi na nią znaczna część populacji na całym świecie a wiele osób nie jest świadomych faktu, iż występujące u nich dolegliwości związane są z tą właśnie chorobą. Migrena objawia się przede wszystkim jednostronnym bólem głowy o pulsującym natężeniu. Jej ataki trwać mogą od 4 do nawet 72 godzin, co uzależnione jest od indywidualnych uwarunkowań samego zainteresowanego. W tym okresie ból może przybierać różną intensywność. Objawy migreny nasilać się mogą wraz z wysiłkiem fizycznym oraz silnymi zmianami emocjonalnymi. Ponad to warto zauważyć, iż dolegliwości tej towarzyszyć mogą także inne objawy takie jak chociażby i światłowstręt a także ubytki w polu widzenia. Może to znacznie utrudniać wykonywanie zwykłych, codziennych obowiązków a w przypadku kierowców wpływać na ich możliwości motoryczne. Leczenie migreny polega przede wszystkim na wyeliminowaniu występującego bólu oraz towarzyszących jemu dolegliwości takich jak wymioty i ogólne rozdrażnienie psychiczne. W tym celu stosuje się preparaty farmakologiczne działające między innymi przeciwzapalnie. Niestety u pacjentów cierpiących na bóle migrenowe często występuję także zauważalne uzależnienie od medykamentów. Sytuacje takie prowadzą niekiedy do nasilenia się objawów, co w konsekwencji zmusza chorych do zwiększania dawek przyjmowanych leków. W ten sposób tworzy się zamknięty krąg stanowiący niebezpieczeństwo dla samego zainteresowanego. Migrena z tych właśnie powodów jest dolegliwością, która w przypadku stwierdzenia musi pozostawać pod ścisłą kontrolą medyczną. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem zdobyczy ziołolecznictwa w leczeniu bólów migrenowych. Specjaliści z tej dziedziny wskazują, iż kojące działanie mogą przejawiać między innymi wrotycz maruna oraz lepiężnik różowy. Niestety ich skuteczność nie została jeszcze potwierdzona w badaniach klinicznych stanowiących podstawę do wprowadzania ich na rynek.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , , ,

Zasady w walce z salmonella

26 maja 2012

5Nieprzestrzeganie tych zasad może mieć poważne następstwa zdrowotne, zwłaszcza przy postępującej ze względów gospodarczych centralizacji produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i dystrybucji żywności. Zwiększa ryzyko znana anty-biotykooporność pałeczek Enterobacteriaceae. W przemyśle spożywczym szczególne znaczenie mają aktualne wyniki badań personelu na nosicielstwo, przestrzeganie zasady nie krzyżowania się dróg surowca i gotowego produktu, zabezpieczenie przed gryzoniami, wykluczenie sąsiedztwa z hodowlą bydła, świń i drobiu, a także łączenia mieszkań i pomieszczeń zakładu w tym samym budynku. Należy uwzględnić, że niebezpieczeństwo salmoneloz wzrasta wraz z wzrastającą liczbą ludności i coraz większą jej koncentracją w miastach. Jednocześnie stale zmniejsza się przestrzeń uprawna i hodowlana rolnictwa, które przechodzi na coraz intensywniejszą produkcję. Te warunki życia zwierząt i ptactwa sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się salmonel. Znaczenie epidemiologiczne mają również mleko i przetwory mleczne, a także jaja i ich przetwory (proszek jajeczny i masa jajeczna mrożona), oraz makarony, zwłaszcza jajeczne, które bywają przyczyną zachorowań epidemicznych. Bardzo często spotyka się salmonele w mączce kostnej i rybnej, zwłaszcza pochodzącej z krajów zamorskich, która jest używana jako pasza dla bydła. Bydło karmione taką paszą często nie reaguje wyraźnymi objawami. Produkty spożywcze (mięso, mleko), pochodzące od takich zwierząt, stanowią niekiedy przyczynę zatruć pokarmowych. W ostatnich latach podkreśla się rolę wód powierzchniowych zanieczyszczonych tymi drobnoustrojami i ścieków, co łączy się z powstaniem ferm wielkostadnych i wielkich rzeźni. Wśród nierzadkich przenośników salmonel wymienia się leki pochodzenia zwierzęcego, jak: trzustka sproszkowana, pankreatyna, pepsyna i inne. Do ciekawych przypadków, ilustrujących jeden z przykładów przenoszenia zarazków przez produkty owada, można zaliczyć -zatrucia w szpitalach amerykańskich w 1966 r.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , ,

Każdy może uratować życie

26 maja 2012

21Czy warto jest uczestniczyć w zajęciach dodatkowych? Czy warto jest poświecić swój, jak się może wydawać cenny czas na naukę, na naukę czegoś co może nam się nie przydać. Jak często sami zadajemy sobie to pytanie? Jak często staje się ono naszą podstawową dywizją w podejmowaniu nowych wyzwań? Warto jest jednak zaryzykować i włożyć wszystkie swoje siły i chęci w naukę pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlaczego? Właśnie taka nauka, jak się okazuję przydaje się nam najczęściej w sytuacjach kiedyś najmniej się tego spodziewamy. A co się tak naprawdę stanie, jak taka sytuacja nas zaskoczy? Wtedy możemy sprawdzić na ile nasza wiedza, wola walki i siła przetrwania w nowych i „ekstremalnych” warunkach została przeniesiona z sali wykładowej na „matę” życia. Każdy z nas może uratować ludzkie życie, każda reakcja na potrzebę pomocy staję się bezcennym darem, który my możemy podarować osobie potrzebującej. Dlatego tak ważna jest nasza wiedza, którą z pozoru odrzucamy, ale tak naprawdę bez niej czujemy się często bezradni. Czy złamania się nastawia? Co należałoby rozumieć pod pojęciem złamania? Na samym początku definicja złamania obrazuje nam to jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu siły, która jednocześnie przekracza granicę wytrzymałości i elastyczności tkanki kostnej. Czy znamy grupę głównych przyczyn złamań? Może warto i te zaległości nadrobić. Uderzenia, zmiażdżenia, przegniecenia, postrzały i upadki to główni „zabójcy” naszych kości. Dlatego należy na miejscu wypadku pamiętać o ustaleniu czy mamy styczność ze złamaniem otwartych, czy może zamkniętym. Jeśli to ustalimy, będziemy w stanie obrać prawidłową drogę dalszego postępowania. Przy złamaniu zamkniętym pamiętamy, że nie stwierdzamy widocznej rany otwartej w okolicy miejsca, które podejrzewamy o uraz. Jest to kontrastowa definicja do załamania otwartego. Co może cechować złamanie? Do głównych objawów zaliczyć trzeba: patologiczna ruchomość oraz nieprawidłowe ustawienie. Wnioski nasuwają się same, złamań wbrew wiedzy powszechnej nie nastawiamy jako laicy w pomocy przedmedycznej. Pamiętajmy o tym!

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , , , ,

Składniki odżywcze

22 maja 2012

37Różnice te rzutują na poglądy konsumenta i opinie w zakresie ochrony zdrowia w różnych krajach oraz na politykę w dziedzinie wyżywienia. W miarę socjalizacji rolnictwa i przy zwiększającym się – w miarę uprzemysłowienia kraju – zapotrzebowaniu na ręce do pracy w przemyśle oraz przy całkowitym zatrudnieniu kobiet, odpowiedzialność w tej dziedzinie zdecydowanie przesuwa się z jednostki na organizacje, z drobnego rolnika i gospodarstwa domowego – na resorty programujące produkcję rolno-spożyw-czą, przetwórstwo żywności i żywienie zbiorowe. W wielu krajach rozwiniętych obserwuje się w ustawodawstwie żywnościowym’ i realizacji jego w praktyce tendencje zwiększania odpowiedzialności producenta za zapewnienie bezpiecznych środków spożywczych oraz za prawidłową informację o ich składzie 4 wartości odżywczej na opakowaniach i w reklamie. Dobrym tego przykładem jest również polskie ustawodawstwo żywnościowe. Nakłada ono te obowiązki na resorty: rolnictwa, przemysłu spożywczego i skupu, leśnictwa i przemysłu drzewneg. Poglądu o roli szczepień ochronnych i surowic w zapobieganiu chorobom przez wytworzenie tą drogą swoistej odporności ustroju. Odporność nieswoistą uzyskuje ustrój w wyniku dostarczania w pożywieniu środków spożywczych o właściwej jakości zdrowotnej. Aby żywienie spełniło tę szczególną rolę w zapobieganiu chorobom musi być ono nie tylko bezpieczne pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, ale pełnowartościowe i racjonalne, a więc – prawidłowe. Powinno ono uwzględnić potrzeby ustroju ludzkiego, o których decyduje wiek, płeć, stan fizjologiczny lub patologiczny, rodzaj pracy. Zależnie od tego, pożywienie powinno dostarczać odpowiednich ilości białka, tłuszczów, cukrowców, witamin i soli mineralnych Nie powinno jednak zawierać niektórych zanieczyszczeń w ogóle, a innych – więcej, niż współczesny zdrowy człowiek może tolerować bez szkody dla zdrowia. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w jednych krajach, o znacznym niedoborze żywności, głównym celem jest wyżywienie ludności i walka przede wszystkim z chorobami zakaźnymi.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

« Poprzednie