Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Cechy osob z zaburzeniami nerwicowymi

3 maja 2012

17Osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe posiadają pewne cechy charakterystyczne, które odróżniają ich od ludzi zdrowych.Bardzo często da się zauważyć, że na skutek uczenia się, a więc w procesie wychowania ukształtowały się nieprawidłowe cechy osobowości i mało przydatne w późniejszym życiu postawy. Mogą być nimi np. bierność, zależność od innych, płytkość uczuciowa, lęk przed bliskością, uległość, sztywność, egocentryzm itd. Występowanie tych pojedynczych cech nie jest jeszcze patologią, lecz przyczynia się, szczególnie gdy występują w określonych złożeniach, do wystąpienia konfliktów wewnętrznych powodujących nerwicę. Osoby z zaburzeniami nerwicowymi cechują się m. in. podwyższonym poziom niepokoju, niskim progiem frustracji, a w ślad za tym łatwością popadania w zachowania agresywne. Ponadto, często posiadają zbyt wysokie aspiracje życiowe, przy jednoczesnym skupieniu tylko i wyłącznie na sobie. Nierzadko cechuje ich niskie poczucie własnej wartości i towarzyszący temu brak akceptacji samego siebie. Odczuwają one niechęć do jakiejkolwiek samoanalizy, przy jednoczesnym poczuciu, że ktoś je skrzywdził. Wszystkie te zaburzenia powodują ogromne trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu wartościowych relacji z innymi ludźmi. Nerwica jest zaburzeniem związanym z dążeniami jednostki. Można ją określić jako konsekwencję trudnych wyborów. Nerwica jest chorobą emocji. Polega na, istniejącym wewnątrz psychiki jednostki, konflikcie między naszymi świadomymi a nieświadomymi tendencjami. Nerwica nie ma nic wspólnego ze strukturą organizmu i stanem nerwów człowieka, zarówno w sensie anatomicznym, jak i fizjologicznym. Ponadto nie wiąże się z jakimikolwiek patologicznymi zmianami w mózgu oraz nerwów, lecz przede wszystkim nieświadomymi konfliktami psychicznymi, nad którymi bardzo trudno jednostce panować. Konflikty wewnętrzne sprowadzają się najczęściej do trzech sytuacji. Po pierwsze wtedy, gdy występuje zderzenie dążeń jednostki z możliwościami ich urzeczywistnienia. Po drugie wówczas, kiedy mają miejsce wyraźne sprzeczności między obowiązkami a potrzebami, jakie ma jednostka. Trzecia sytuacja ma miejsce, gdy osobę dotyka swego rodzaju rozdarcie pomiędzy pragnieniami a normami etycznymi, jakie panują w danej społeczności. Te sytuacje wywołują bardzo niepożądane dla jednostki skutki, których objawami są różnego rodzaju nerwice.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , ,