Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Choroby zakaźne

1 marca 2012

28Masowe występowanie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego było typowe – jak dotąd – dla okresów wojen i katastrof żywiołowych, o czym świadczą liczne epidemie duru brzusznego i durów rzekomych, czerwonki w Europie podczas I i II wojny światowej. Na początku pierwszej z nich problemem dla wojsk walczących na wschodzie i południowym wschodzie kontynentu europejskiego była cholera, tzw. azjatycka. Spadek poziomu higieny ogólnej towarzyszący przenoszeniu się ludności, przeludnieniu mieszkań i obniżonemu standardowi życia sprzyjał rozprzestrzenianiu się zarazków przez nosicieli i zanieczyszczoną żywność. Brak kontroli przetwórstwa i jednocześnie niedostateczny nadzór ze strony służby zdrowia stwarzały sytuację epidemiologiczną wyrażającą się licznymi epidemiami duru brzusznego, paradurów i czerwonki w wielu krajach europejskich. Należy także przyjąć, że zarówno w czasie I wojny światowej, jak i w latach 1940-1950. Rezerwuar tych pałeczek i drogi ich przenoszenia są takie same jak pałeczki duru brzusznego. Tendencja wzrostu liczby zachorowań w latach 1960-1968 zaznaczyła się w Belgii, Szwecji i Turcji. W 1972 roku zachorowania na paradur B wystąpiły w Anglii, Finlandii, Grecji, Jugosławii, Norwegii, Polsce i Szwecji, obejmując ogółem ponad 126 osób. Pałeczki czerwonki (Shigella dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. bo-ydii, Sh. sonnei)_ Rodzaj Shigella obejmuje ok. 30 serotypów w ramach 4 grup. Rezerwuarem tych bakterii jest człowiek. Rozpowszechnienie zarazków jest bardzo szerokie, a przenoszenie odbywa się pośrednio przez przedmioty zanieczyszczone kałem, zanieczyszczoną żywność i wodę, w której przeżywają 10 dni, przez muchy lub bezpośrednio z kału chorych i nosicieli. Okres nosicielstwa trwa od 2 tygodni do 2 lat. Światło słoneczne zabija zarazki w ciągu 30 minut, w postaci suchej przeżywają one w kurzu 10 dni, na odzieży itp. – 17 dni. Często są również spotykane epidemie spowodowane przez mleko, gdzie pałeczki czerwonki rozwijają się bardzo dobrze. Nie umyte owoce (zakażone przez muchy lub zanieczyszczone wydalinami) lub na surowo spożywane warzywa, pochodzące z upraw nawożonych nie odkażonymi fekaliami, są także jedną z częstych przyczyn zachorowań.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , , ,