Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Drobnoustroje

14 kwietnia 2012

6Komitety te również wnioskują i uzasadniają celowość dodawania określonych związków chemicznych. Podobny zakres pracy, lecz rozszerzony o zagadnienia proceduralne, posiada Połączony Komitet Ekspertów Krajowych FAO/WHO d.s. Kodeksu Zasad dotyczących mleka d przetworów mleczarskich. Wnioski i projekty norm przekazywane przez komitety branżowe komitetom ogólnym do decyzji, są następnie przedkładane przez komitety branżowe Komisji Kodeksu Żywnościowego, gdzie często niejednogłośnie, lecz większością głosów, są przyjmowane lub przekazywane z uwagami do odpowiednich komitetów. Procedura akceptacji normy światowej jest 10-stopniowa, przy czym stopień 8 oznacza ostateczną akceptację projektu normy światowej przez Komisję. Od tej chwili jest to norma zalecana, która po pełnej lub częściowej akceptacji przez państwa członkowskie (stopień 9) stanie się normą światową opublikowaną w Kodeksie (stopień 10). Zarówno w posiedzeniach Komisji, jak i komitetów biorą udział delegaci poszczególnych państw. Drobnoustroje wywołujące zatrucia pokarmowe i Pałeczki Salmonella wywołujące zatrucia). KODEKS ŻYWNOŚCIOWY FAO/WHO W celu realizacji programu FAO/WHO, obejmującego opracowanie norm międzynarodowych dla środków spożywczych, powołano Komisję Kodeksu Żywnościowego. Przyjęto założenie, że normy te, światowe lub regionalne, powinny zabezpieczać przede wszystkim zdrowie konsumenta oraz ułatwić międzynarodową wymianę żywności, zapewniając przestrzeganie etyki w handlu międzynarodowym. W 1976 roku Komisja liczyła 114 państw członkowskich, natomiast w pierwszej Sesji Komisji (25 czerwca – 5 lipca 1963 r.) uczestniczyli delegaci 27 państw: jednego z Afryki, dwóch z Ameryki i Oceanii, trzech z Azji i dziewiętnastu z państw europejskich. Słuszne i niezwykle ważne cele – ze względu na wyżywienie ludności na świecie – zjednoczyły więc liczne kraje. Należy przy tym podkreślić, że większość wśród nich stanowią kraje rozwijające się. Aktualną organizację Komisji ilustruje schemat na rys. 2.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , , ,