Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Dyrektor WHO

18 marca 2012

7Eksperci, mianowani przez Dyrektora WHO na ogół na okresy kilkuletnie, reprezentują specjalistyczne dyscypliny i osobisty, niezależny pogląd naukowy. Połączony Komitet Ekspertów ocenia dane toksykologiczne i ustala dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)” związków dodawanych do żywności, a także wymagania dotyczące ich tożsamości i czystości. W przypadku, kiedy dostępne dane nie są w pełni wystarczające dla- określenia bezpieczeństwa, Komitet Ekspertów ustala ADI czasowe na okres 3-5 lat. Wszystkie substancje, a zwłaszcza z czasowymi ADI, są pod stałą obserwacją i w miarę nowych danych zmienia się ocena ekspertów. To samo dotyczy zanieczyszczeń żywności i ich ilości tolerowanych przez ustrój ludzki. Kierunki prac obu’grup ekspertów wynikają z zagadnień priorytetowych przedstawionych przez współpracujące z nimi odpowiednie dwa komitety (rys. 2). Uzgodnione opinie grupy ekspertów są publikowane w formie raportów technicznych. Wydano dotąd ponad 30 raportów wskazujących kryteria oceny toksykologicznej. System badań monitorowych oznacza regularne okresowe pomiary i obserwacje w celu uzyskania informacji o stanie środowiska w przeszłości i aktualnym, co umożliwia przewidywanie kierunków zmian ważnych dla człowieka i jego zdrowia.O znaczeniu zanieczyszczeń żywności świadczy podjęcie przez FAO/WHO, w ścisłym powiązaniu z pracami Komisji Kodeksu Żywnościowego, Programu Międzynarodowego Monitorowania Zanieczyszczeń Żywności. Rozwija się on w ramach UNEP-u. Na podstawie dotychczasowych dyskusji i danych (tabl. 1) oraz badań monitorowych wykonywanych w kilkunastu krajach (tabl. 2), w tym również w Polsce, eksperci FAO/WHO w 1974 r. dokonali wyboru zanieczyszczeń priorytetowych z punktu widzenia ochrony zdrowia człowieka oraz zalecili zasady i metody ich oznaczania w środkach spożywczych i w całodziennym pożywieniu. wych zanieczyszczenia żywności salmonelami (WHO Salmonella Surveillance Programme) uczestniczy 30 narodowych laboratoriów w 27 krajach Afryka, Ameryki, Azji, Europy i Oceanii.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,