Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Dziecko jako nosiciel

8 maja 2012

1Szczególną uwagę należy zwrócić na nosicieli wśród dzieci, przy czym zakażenia te mają charakter długotrwały. Zwraca uwagę fakt najczęstszego rozpoznawania typu S. typhi murium i S. enteritidis jako etiologicznych przyczyn tzw. biegunek dziecięcych1). Wypadki zatruć pokarmowych zdarzają się najczęściej po spożyciu mięsa i przetworów mięsnych. Można wówczas mówić o przedłużeniu bytowania zarazka przekazanego przez zwierzę. Źródłem zakażenia jest zwierzę. Mięso pochodzące od chorego zwierzęcia jest przycłyną szerzenia się choroby, podobnie jak mięso pochodzące od zwierząt pozornie zdrowych. W tym przypadku, podobnie jak i wskutek osłabienia ustroju jakimś czynnikiem nieswoistym, następuje załamanie odporności wobec zakażeń przyżyciowych i przechodzenie mikroflory jelitowej do tkanek; wymienione wypadki prowadzą często do tzw. uboju z konieczności. Mięso pochodzące z takiego uboju stanowi najczęściej przyczynę zatruć pokarmowych. Po uboju mięso lub podroby mogą zostać zanieczyszczone zarazkami. Szczególnie licznie rodzaj Salmonella był reprezentowany w paszach importowanych przez Jugosławię, gdzie w 23 przypadkach na 43 izolowano S. senftenberg. W Holandii w importowanej mączce mięsnej i kostnej w 4 przypadkach stwierdzono salmone-le, natomiast w mączce rybnej na 75 izolacji 30 razy była to S, derby, 20 – S. tennessee i 15 – S. anatum. Śruta z nasion oleistych zawierała także wiele typów sałmonel. Wykryto je również w sproszkowanej tarczycy importowanej z Argentyny, Danii, Kanady i Urugwaju oraz w pankreatynie – z Kanady. Źródłem najczęściej wykrywanych w Polsce typów: S. enteritidis, S. typhi murium, S. anatum, S. heidelberg, S. bovis morbi-jicans, S. derby, S. brandenburg, S. dublin, S. nevington są zwierzęta, przy czym głównie rezerwuarem tych zarazków bywają zwierzęta rzeźne: bydło i świnie, które odgrywają zasadniczą rolę w zakażeniach, często ptactwo domowe, np. kaczki, indyki, gęsi, gołębie. Człowiek stanowi również źródło tych zarazków.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , , ,