Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Fałszowanie żywności

20 maja 2012

24A może być szkodliwe dla zdrowia. I choć niektóre środki spożywcze zepsute nie są dla zdrowia szkodliwe, już tylko te cechy dyskwalifikują je pod względem jakości zdrowotnej. Przesłanki i obecne propozycje definicji żywności zepsutej w ramach prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO są bardzo podobne. Szczególnym przypadkiem niewłaściwej jakości zdrowotnej jest produkt sfałszowany. Jest to produkt, w którym zmieniono skład lub właściwości, co wpływa w sposób istotny na jego wartość odżywczą lub używkową, albo produkt, w którym dokonano zmian w celu ukrycia nieprawidłowych właściwości albo składu i nadania produktowi pozornych cech właściwej jakości zdrowotnej. A więc fałszerstwem jest: 1) dodanie jakiejkolwiek substancji, zmieniającej skład, właściwość lub wartość odżywczą, 2) odjęcie w całości lub w części składnika istotnego lub np. nie dodanie go do posiłków w żywieniu zbiorowym, jak przewiduje racja pokarmowa, 3) zmieszanie, zabarwienie, sproszkowanie itp. Ich dopuszczalne ilości (ADI), a także tolerowane ilości zanieczyszczeń lub praktyczne granice ich pozostałości. Międzynarodowa definicja, opracowywana obecnie w związku z Kodeksem Etyki w Handlu, określa jako szkodliwą dla zdrowia żywność, która spożywana w normalnych warunkach oraz ilościach wywołuje lub może wywołać zmiany szkodliwe dla zdrowia, nawet tylko przy spożyciu powtarzającym się lub stałym. A więc nie tylko wtedy, kiedy jednorazowe spożycie okazało się lub mogło być szkodliwe, ale jeśli dopiero wielokrotne spożycie spowoduje lub może spowodować skutki szkodliwe. Wiadomo bowiem, że skutki częstego spożywania niektórych składników żywności, jak np. zanieczyszczeń, mogą być odległe. Zgodnie z tym nie powinno się dodawać lub odejmować składników ani stosować procesów lub obróbki takich, które powodowałyby szkodliwość żywności dla zdrowia. Przedmiotem dyskusji jest również definicja żywności „niezdrowej”, tzn. takiej, która jest zanieczyszczona.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,