Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Leczenie

11 lutego 2012

14Ilość antybiotyku określa się w jednostkach międzynarodowych – j.m. (np. penicylina) lub w gramach (streptomycyna i inne). Przepisy prawne. Z treści poprzedniego rozdziału wynika, że głównym zadaniem walki z zaraźliwymi chorobami pszczół jest niedopuszczenie do ich rozprzestrzeniania się na inne, zdrowe pasieki, a w razie wystąpienia zarazy – szybkie jej rozpoznanie i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. zgnilec złośliwy, kiślica i choroba roztoczowa zostały włączone do chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę i zwalczania z urzędu, to znaczy, że walką tą kierują władze administracyjne i państwowa służba weterynaryjna. W ten sposób państwo nakłada na posiadaczy pasiek obowiązek zgłaszania każdego przypadku wystąpienia objawów wzbudzających podejrzenie o te choroby oraz sumiennego wypełniania obowiązku przestrzegania wszystkich zarządzeń i dostosowywania się do instrukcji. Są obowiązani zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin, do urzędu gminnego lub najbliższego posterunku MO albo też bezpośrednio do wojewódzkiego lekarza weterynarii lub najbliższego Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, każdy wypadek wystąpienia w pasiece objawów wzbudzających podejrzenie o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Równocześnie ze zgłoszeniem podejrzenia tych chorób, nie czekając na przybycie lekarza weterynarii, posiadacz pasieki powinien: zabezpieczyć przed dostępem pszczół podejrzany pień a także puste ule oraz plastry i miód z pni podejrzanych; dopilnować, aby z zagrody i pasieki nie wynoszono (wywożono, sprzedawano) pni pszczelich, rojów, matek pszczelich, miodu, pustych uli oraz nie wypożyczano sprzętu pasiecznego, plastrów, woszczyny itp.; dopilnować, aby do chwili przybycia lekarza weterynarii i otrzymania od niego wskazówek co do dalszego postępowania nie dokonywano przeglądów gniazd ani żadnych innych zabiegów w podejrzanych pniach pszczelich.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , , ,