Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Archiwum kategorii ‘Ciekawostki’

Środki zaradcze

4 czerwca 2012

16Zabronić wstępu do pasieki osobom postronnym, z wyjątkiem lekarzy weterynarii i upoważnionych rzeczoznawców chorób pszczół. Obowiązki służby weterynaryjnej w razie podejrzenia pasieki o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt (PZLZ) potrzymawszy zgłoszenie lub dowiedziawszy się w jakikolwiek inny sposób o podejrzeniu pasieki o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową obowiązany jest przeprowadzić natychmiast przez wojewódzkiego lekarza weterynarii lub osobę przez niego delegowaną na miejscu dochodzenia i badanie w celu ustalenia istoty choroby, wykrycia jej źródła, stwierdzenia wszelkich okoliczności wskazujących na możliwość przeniesienia jej do innych pasiek. W toku dochodzenia (wywiadu) należy ustalić stopień zaraźliwości choroby, drogi szerzenia się jej, a także ustalić wpływ na przebieg choroby, jaki mogło mieć osłabienie rodziny wskutek nieoględnego rozrajania lub sztucznego dzielenia rodzin. Czynności wstępne przed wejściem do pasieki. W których podane są sposoby i środki ułatwiające zapobieganie oraz szybkie zwalczanie wymienionych chorób. Ku wygodzie pszczelarzy pragnących poznać treść obowiązujących zarządzeń podano tu niektóre, najważniejsze, wyjątki z instrukcji nr 2 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 września 1966 r. (nr WET zp-656/zł-l/66) w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego (zgnilca amerykańskiego), kiślicy (zgnilca europejskiego lub łagodnego) oraz choroby roztoczowej. Obowiązki posiadaczy pasiek w wypadku zauważenia objawów wzbudzających podejrzenie o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Posiadacze pasiek lub ich użytkownicy, jak też wszystkie te osoby, które z tytułu sprawowania faktycznej opieki (kierownicy gospodarstw państwowych i uspołecznionych) albo z tytułu wykonywania urzędu lub zawodu (służba weterynaryjna, rzeczoznawcy chorób pszczelich, inspektorzy pszczelarstwa, pracownicy skupu, służba zootechniczna itp. oraz członkowie miejscowych związków pszczelarskich) mają styczność z pszczołami. Loty słabe, nieliczne, leniwa praca pszczół przy wylocie wskazują na znaczne osłabienie rodziny i sugerują podejrzenie o chorobę. Podniecenie i walka pszczół strażniczek przy wylocie jest zazwyczaj objawem rabunkowego napadu pszczół z innych pni. Masowe wylęganie pszczół na deskę wylotową i ścianę ula następuje w czasie upalnych dni w razie niedostatecznej wentylacji ula albo daleko posuniętej choroby roztoczowej. Martwy czerw na desce wylotowej i w okolicy ula może świadczyć o głodzie, braku wody, masowym uszkodzeniu czerwia przez gąsienice barciaka mniejszego czy większego lub o chorobach czerwia. Rozłażenie się pszczół pełzających przed ulem jest charakterystyczne dla choroby sporowcowej i choroby majowej, natomiast gromadzenie się pszczół w grupki ma zwykle miejsce w razie wystąpienia choroby roztoczowej i zatrucia szkodliwym nektarem. Duża liczba martwych pszczół znajdujących się na desce wylotowej lub na ziemi w najbliższej okolicy ula może wskazywać na chorobę roztoczową lub sporowcową.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,

Kilka słów o medycynie

7 maja 2012

40Medycyna to nauka o zdrowiu i chorobach, sposobach zapobiegania chorobom oraz ich leczeniu. Oprócz medycyny zajmującej się stanem zdrowia człowieka istnieje również medycyna zajmująca się zdrowiem zwierząt. Nazywamy ją medycyną weterynaryjną. Medycyną zajmują się lekarze różnych specjalizacji. Najczęściej spotykamy się z lekarzami specjalizacji interna, chirurgia, onkologia, stomatologia i protetyka, dermatologia, endokrynologia, kardiologia, okulistyka, diabetologia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, rehabilitacja i wiele innych. Oprócz medycyny tradycyjnej spotkać się można również z medycyną niekonwencjonalną jaką jest na przykład bioenergoterapia, aromatoterapia, urynoterapia, radiestezja oraz fitoterapia. Medycyna niekonwencjonalna wywodzi się z medycyny ludowej która istnieje od wieków i w niektórych okolicach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Medycyna naturalna najczęściej wykorzystywana jest jako wspomagająca leczenie konwencjonalne. Aby zdrowo i długo żyć warto zapoznać się z różnymi metodami zapobiegania chorobom. Można zajrzeć do internetu i to właśnie jest nieprzebrana kopalnia różnorodnej wiedzy z zakresu medycyny. Powstały tu różne poradniki medyczne z których można się dowiedzieć o chorobach, sposobach zapobiegania oraz o ich leczeniu. To właśnie tu można postawić sobie wstępną diagnozę na podstawie której łatwiej podjąć decyzję o dalszym postępowaniu. Oczywiście taki poradnik nie zastąpi wizyty u lekarza ale może rozwiać wiele wątpliwości i pomóc w podjęciu decyzji.

Kategorie: Alternatywna, Ciekawostki | Tagi: , , , , , , ,

Uwarunkowania prawne

3 maja 2012

10Uchwała zaleciła, aby państwa członkowskie powiadamiały jak najszybciej WHO o podjętych decyzjach w celu natychmiastowego rozpowszechniania tych danych pomiędzy wszystkie państwa. W ciągu kilku lat wpłynęło ponad 20 meldunków z 12 państw, w tym 7 ze Stanów Zjednoczonych A.P., 4 z Anglii, 3 z Japonii i po i z pozostałych państw. Dotyczyły one przede wszystkim zakazu lub ograniczenia stosowania do żywności sztucznych środków słodzących: cykla-minianów i sacharyny, niektórych barwników (eozyna, fiolet be-zylowy 4B, oranż RN i Ponso MX), azotanów i azotynów, estru dwuetylowego kwasu pirowęglowego, jak również kumaryny. Ponadto przedmiotem zastrzeżeń był dwuetylostilbestrol. Substancje, które ze względów zdrowotnych wycofano z użycia w tych krajach, nigdy nie były dopuszczone w Polsce do powszechnego żywienia. Do zadań Komisji Kodeksu Żywnościowego należy koordynacja działań wszystkich jej organów pomocniczych, akceptacja i uwagi dotyczące raportów poszczególnych komitetów z prac normalizacyjnych, decyzja o podjęciu norm przez określone komitety i przeprowadzenie norm zgodnie z procedurą przez odpowiednie jej stopnie. Wskazuje on przede wszystkim na ścisłą współpracę z Komisją Kodeksu Żywnościowego – organizacji ekonomicznych, jak np. działająca w ramach ONZ Ekonomiczna Komisja Europejska. Wynika z niego także organizacyjny podział pracy w ramach Komisji pomiędzy komitety światowe i regionalne oraz podział merytoryczny spraw na ogólne i branżowe. Podział ten jest uzasadniony procedurą opracowywania i uzgadniania norm przez Komisję, w celu przedłożenia ich państwom członkowskim do akceptacji. Komitety ogólne ustalają dla komitetów branżowych zasady procedury, higieny przetwórstwa żywności, oznakowania produktów oraz wykazy dodawanych związków dozwolonych i zanieczyszczeń, ich dopuszczalne ilości oraz pozostałości pestycydów, a także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych i metody analizy. Komitety branżowe opracowują definicje, podstawowy skład i normy jakości dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem zasad higieny przetwórstwa, oznakowania, a także projekty sposobu pobierania próbek i metod ich analizy.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,

Komora kriogeniczna

18 kwietnia 2012

12Komora kriogeniczna jest to rodzaj specyficznego pomieszczenia. Komora jest nowością na rynku, ponieważ stosunkowo od niedawna pojawiła się na naszym rynku. Wymyślili ja i opracowali specjaliści do spraw zdrowia, ponieważ miejsce to ma specjalne właściwości tak jak sauna. Jednak znacznie się do niej rożni, czyli w tym przypadku nie ogrzewany ciała gorącym powietrzem tylko wręcz przeciwnie, czyli bardzo niska temperaturą. Wszystko tutaj odbywa się pod ścisła kontrola, ponieważ ludzie różnie reagują na zimno. A szczególności tak niskie temperatury. Oczywiście zabieg w takim miejscu nie może trwać długo, ponieważ temperatura sięga tam poniżej stu stopni. Dlatego tez wszystko jest dokładnie obliczone. Komór na ścisłość jest dwie, czyli ta gdzie jest niska temperatura po przyzwyczajeniu do niej ciała należy udać się do tej drugiej o jeszcze niższej temperaturze. Zabieg taki ma polepszyć krążenie i sprawia ze nasza skora wygląd młodziej i piękniej, dodatkowo zabieg taki odstresowuje nasze ciało Osoby stosujące komorę są przeróżne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, ale nie są to także przypadkowi ludzie, ponieważ wcześniej musieli przejść serie badań. Trzeba było stwierdzić czy są zdrowi, ponieważ jakakolwiek przypadłość wykluczała ich z zabiegu. Dlatego tez najczęściej byli to młodzi lidzie oni również lepiej znoszą niska temperaturę. Komora kriogeniczna przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą zadbać o swój wygląd. Dowiedziono naukowo ze pod wpływem niskiej temperatur kurczą się naczynia i dzięki temu pory są oczyszczone, skora staje się gładka i delikatna. Wczesnej stosowano zupełnie inna kuracje, czyli leczenia za pomocą pary gorącego powietrza, ale obecnie bardziej skuteczna jest komora kriogeniczna. Jak wczesnej wspominałam muszą barć udział w tego typu zabiegu osoby zdrowe, ponieważ zimno i to tak niskiej temperaturze mogłoby mieć bardzo negatywny skutek dla niektórych organizmów? Oczywiście zabiegi są bardzo krótkie, ale natężenie zimna wręcz ogromne

Kategorie: Alternatywna, Ciekawostki | Tagi: , , , , , , ,

« Poprzednie