Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Archiwum kategorii ‘Odżywianie’

Składniki odżywcze

22 maja 2012

37Różnice te rzutują na poglądy konsumenta i opinie w zakresie ochrony zdrowia w różnych krajach oraz na politykę w dziedzinie wyżywienia. W miarę socjalizacji rolnictwa i przy zwiększającym się – w miarę uprzemysłowienia kraju – zapotrzebowaniu na ręce do pracy w przemyśle oraz przy całkowitym zatrudnieniu kobiet, odpowiedzialność w tej dziedzinie zdecydowanie przesuwa się z jednostki na organizacje, z drobnego rolnika i gospodarstwa domowego – na resorty programujące produkcję rolno-spożyw-czą, przetwórstwo żywności i żywienie zbiorowe. W wielu krajach rozwiniętych obserwuje się w ustawodawstwie żywnościowym’ i realizacji jego w praktyce tendencje zwiększania odpowiedzialności producenta za zapewnienie bezpiecznych środków spożywczych oraz za prawidłową informację o ich składzie 4 wartości odżywczej na opakowaniach i w reklamie. Dobrym tego przykładem jest również polskie ustawodawstwo żywnościowe. Nakłada ono te obowiązki na resorty: rolnictwa, przemysłu spożywczego i skupu, leśnictwa i przemysłu drzewneg. Poglądu o roli szczepień ochronnych i surowic w zapobieganiu chorobom przez wytworzenie tą drogą swoistej odporności ustroju. Odporność nieswoistą uzyskuje ustrój w wyniku dostarczania w pożywieniu środków spożywczych o właściwej jakości zdrowotnej. Aby żywienie spełniło tę szczególną rolę w zapobieganiu chorobom musi być ono nie tylko bezpieczne pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, ale pełnowartościowe i racjonalne, a więc – prawidłowe. Powinno ono uwzględnić potrzeby ustroju ludzkiego, o których decyduje wiek, płeć, stan fizjologiczny lub patologiczny, rodzaj pracy. Zależnie od tego, pożywienie powinno dostarczać odpowiednich ilości białka, tłuszczów, cukrowców, witamin i soli mineralnych Nie powinno jednak zawierać niektórych zanieczyszczeń w ogóle, a innych – więcej, niż współczesny zdrowy człowiek może tolerować bez szkody dla zdrowia. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w jednych krajach, o znacznym niedoborze żywności, głównym celem jest wyżywienie ludności i walka przede wszystkim z chorobami zakaźnymi.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

Fałszowanie żywności

20 maja 2012

24A może być szkodliwe dla zdrowia. I choć niektóre środki spożywcze zepsute nie są dla zdrowia szkodliwe, już tylko te cechy dyskwalifikują je pod względem jakości zdrowotnej. Przesłanki i obecne propozycje definicji żywności zepsutej w ramach prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO są bardzo podobne. Szczególnym przypadkiem niewłaściwej jakości zdrowotnej jest produkt sfałszowany. Jest to produkt, w którym zmieniono skład lub właściwości, co wpływa w sposób istotny na jego wartość odżywczą lub używkową, albo produkt, w którym dokonano zmian w celu ukrycia nieprawidłowych właściwości albo składu i nadania produktowi pozornych cech właściwej jakości zdrowotnej. A więc fałszerstwem jest: 1) dodanie jakiejkolwiek substancji, zmieniającej skład, właściwość lub wartość odżywczą, 2) odjęcie w całości lub w części składnika istotnego lub np. nie dodanie go do posiłków w żywieniu zbiorowym, jak przewiduje racja pokarmowa, 3) zmieszanie, zabarwienie, sproszkowanie itp. Ich dopuszczalne ilości (ADI), a także tolerowane ilości zanieczyszczeń lub praktyczne granice ich pozostałości. Międzynarodowa definicja, opracowywana obecnie w związku z Kodeksem Etyki w Handlu, określa jako szkodliwą dla zdrowia żywność, która spożywana w normalnych warunkach oraz ilościach wywołuje lub może wywołać zmiany szkodliwe dla zdrowia, nawet tylko przy spożyciu powtarzającym się lub stałym. A więc nie tylko wtedy, kiedy jednorazowe spożycie okazało się lub mogło być szkodliwe, ale jeśli dopiero wielokrotne spożycie spowoduje lub może spowodować skutki szkodliwe. Wiadomo bowiem, że skutki częstego spożywania niektórych składników żywności, jak np. zanieczyszczeń, mogą być odległe. Zgodnie z tym nie powinno się dodawać lub odejmować składników ani stosować procesów lub obróbki takich, które powodowałyby szkodliwość żywności dla zdrowia. Przedmiotem dyskusji jest również definicja żywności „niezdrowej”, tzn. takiej, która jest zanieczyszczona.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

Dalsze informacje na temat piramidy zdrowia

8 maja 2012

45Bardzo dobrym źródłem białka są ryby, drób i jaja. Należy je spożywać raz dziennie. Białko jest podstawowym składnikiem budulcowym dla organizmu. Odpowiednio częste spożywanie ryb może ustrzec nas przed zawałem. Ryby zawierają dużo fosforu który poprawia pracę mózgu. Drób oraz ryby zawierają mało tak zwanych złych tłuszczy czyli nasyconych które powodują podnoszenie się poziomu cholesterolu. Orzechy i owoce strączkowe mogą być spożywane od 1 do 3 razy dziennie. Są one bardzo dobrym źródłem białek, błonnika oraz minerałów. Można je jeść codziennie ale nie należy ich nadużywać gdyż należą do produktów kalorycznych. 1 d 2 razy dziennie należy spożywać produkty mleczne. Są one głównym budulcem kości gdyż zawierają wapń. Spożywane w odpowiedniej ilości zapewniają mocne kości i zapobiegają osteoporozie. Stanowczo należy ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa i masła. Te produkty znajdują się na samym czubku piramidy żywnościowej a to wskazuje że produkty te są potrzebne ale w nadmiarze szkodliwe. W produktach tych znajduje się dużo tłuszczy nasyconych które są odpowiedzialne za odkładanie się cholesterolu. Osoby które spożywają czerwone mięso i masło powinny równoważyć dietę zwiększeniem spożywania ryb oraz białego mięsa. Unikać należy również spożywania białego chleba, ziemniaków, białego ryżu oraz słodyczy. Po ich spożyciu poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie a to z kolei powoduje tycie, może spowodować zawał serca lub cukrzycę. W zamian należy spożywać ciemny chleb, ryż niełuskany oraz wszystkie pokarmy pełnoziarniste.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , , ,

Ukrywanie jakości

5 maja 2012

27W celu ukrycia niewłaściwej jakości. Sfałszowaniem jest np. obnażona wartość odżywcza produktu (racji żywnościowej) wskutek nieprawidłowej technologii produkcji lub nieprawidłowego magazynowania. Produkty sfałszowane, mające jednocześnie cechy zepsucia i szkodliwości dla zdrowia są odpowiednio kwalifikowane. Uwzględniając definicję fałszerstwa i oszustwa Kodeks Żywnościowy FAO/WHO przewiduje, że żywność znajdująca się w obrocie nie może wprowadzać nabywcy ani konsumenta w błąd co do pochodzenia, składu, jakości, sposobu wytwarzania itp. Zanieczyszczenia biologiczne żywności są powodowane przez: bakterie i toksyny bakteryjne, wirusy, grzyby i ich metabolity – mykotoksyny, pasożyty, szkodniki oraz ich wydaliny a także szkodniki martwe. Często decydujący wpływ na jakość zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego ma zanieczyszczenie biologiczne pasz np. pałeczkami z rodzaju Salmonella i mykotoksynami. Zanieczyszczenie środków spożywczych zależy od wielu czynników naturalnych, środowiskowych oraz spowodowanych przez człowieka. Zepsuta lub toksyczna i swoim składem chemicznym oraz jakością mikrobiologiczną przedstawia niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. U podstaw tej definicji leżą dotychczas poznane przyczyny niektórych chorób przewlekłych. Określenia „zepsuty środek spożywczy” i „nie nadający się do spożycia” są synonimami, choć w przypadkach niektórych środków spożywczych nie są one jednoznaczne. Zależnie od zwyczajów żywieniowych, ludność jednych krajów uważa produkt za prawidłowy, a niekiedy nawet za przysmak, podczas gdy w innych ten sam produkt jest niejadalny. Na przykład trudno jest przekonać ludność w Polsce, że jadalny jest ryż pachnący po ugotowaniu mysim moczem, bez względu na to, czy ta cecha jest naturalna, czy też związana rzeczywiście z żerowaniem myszy. Niejadalne u nas udka żabie są eksportowane i stanowią w innych krajach przysmak, podobnie jak grzyb – piestrzenica jadalna. W tym drugim przypadku nie zwyczaj żywieniowy, ale nieumiejętność sporządzania potraw.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

« Poprzednie