Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Nastrój roboczy rodziny

7 maja 2012

33W miarę rozwoju kiślicy siła rodzimy wyraźnie spada, a po przejściu choroby w drugie stadium zanika w rodzinie nastrój roboczy. Często daje się wyczuć, nawet w pewnej odległości od ula, nieprzyjemną woń „rozkładającego się mięsa”, charakterystyczną dla tej postaci choroby. W tym okresie chora rodzina ulega częstym rabunkom, a niekiedy też – masowej inwazji barciaków (tzw. motylic). Coraz większy spadek siły oraz coraz mniejsza ściśle z tym związana żywotność rodziny doprowadzają do jej zagłady. Taka w skrócie jest kolejność ogólnych objawów kiślicy w rodzinie pszczelej. Pierwszym objawem zachorowania larwy jest przezroczystość oskórka, prześwitywanie przezeń układu tchawkowego oraz żół-tawych skupisk bakterii w jelicie środkowym. Skupiska te są jednym z najwcześniejszych i najbardziej charakterystycznych objawów kiślicy. Następnie wskutek wykonywania gwałtownych ruchów larwa zmienia swe normalne położenie w komórce, po czym zanika u niej wewnętrzne napięcie (jędrność tkanek) ciała, które wiotczeje. Toteż taka postać choroby nazwana została kwaśną lub łagodną. Drugie stadium rozwoju choroby, zwane cuchnącym lub złośliwym, jest nieco odmienne. Czerw zamiera bowiem po jego zasklepieniu, zmieniając się w bezkształtną masę koloru brudno-żółtego, ciemniejącego w miarę postępowania rozkładu gnilnego. Gnijące ciało martwej larwy staje się śluzowatą i ciągliwą masą. Zdolność takiego rozkładu Borchert przypisuje występującym w przebiegu kiślicy bakteriom: Bacillus gracilesporus, Bacillus apidarius lub też Bacillus alvei. Zmiany na zasklepach komórkowych do złudzenia przypominają objawy zgnilca złośliwego. Wieczka marszczą się, zapadają w głąb komórek i zostają przez pszczoły podziurawione. Z łatwością dają się przebić zapałką. Gnijąca masa czerwia daje się wyciągnąć jak przy rozpoznawaniu zgnilca złośliwego, z tą jednak różnicą, że wyciągnięte „nitki” są krótkie i grube, przy dalszym ciągnięciu urywają się. Zapach rozkładającego się wskutek kiślicy czerwia jest w tym stadium choroby bardzo przykry, przypomina mdły odór padliny.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , ,