Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Przyczyny zanieczyszczeń

21 lutego 2012

30Przyczyną zanieczyszczeń biologicznych żywności, a zwłaszcza drobnoustrojami wywołującymi choroby zakaźne, mogą być niedostateczne warunki sanitarne środowiska, obejmujące głównie źródła zaopatrzenia w wodę, jej jakość zdrowotną oraz ilość, nie istniejący lub niedostatecznie działający system odprowadzania i oczyszczania ścieków, zwierzęta i stawonogi będące źródłem zarazków lub przenoszące je, niedostateczny poziom higieny osobistej i oświaty zdrowotnej społeczeństwa. Równorzędną przyczyną jest niedostateczny stan sanitarny środowiska przetwarzania żywności, gdzie ulega ona zanieczyszczeniu drobnoustrojami chorobotwórczymi przez nosicieli i,owady, niedość czyste urządzenia produkcyjne, naczynia, opakowania, czy też obecność zarazków w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, wskutek krzyżowania się dróg surowca i gotowego produktu oraz łączności z pomieszczeniami mieszkalnymi, a także w środkach transportu itp. Że np. przypadki duru, występujące corocznie wiosną, były związane z importem sałaty z krajów śródziemnomorskich, gdzieindziej przyczyną były owoce sprzedawane i zbierane do koszyków, z których uprzednio sprzedawano żółwie. Pierwszy przykład łączy się z używaniem do podlewania warzyw brudnej wody lub .nawet ścieków i nieczystości bez ich odkażenia. W drugim – wykazano, że żółwie są bardzo często nosicielami bakterii chorobotwórczych, w tym także z rodzaju Salmonella. Notowano również przypadek choroby po spożyciu produktów mięsnych puszkowanych. W Polsce i innych krajach europejskich obserwowano w ostatnich łatach dalszą tendencję spadku zachorowań na dur brzuszny, a w Maroku – wzrost ich liczby. Według danych WHO, w 1972 r. 151 przypadków w 1 ognisku stwierdzono w Austrii i 42 przypadki pochodzące z 8 ognisk w Rumunii, 17 z 8 ognisk w Jugosławii. Pozostałe 6 ognisk obserwowano we Francji, Izraelu, Nowej Zelandii i Anglii. Pałeczki durów rzekomych (Salmonella paratyphi A, B, C). Rozpowszechnienie tych zarazków jest znacznie mniejsze niż S. typhi. W Europie częściej identyfikowano gatunki S. paratyphi A i B, podczas gdy w Azji – gatunek C, który jest bardzo rzadko spotykany w USA.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , ,