Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Sproszkowany karmin

12 marca 2012

3Wśród chorych, którym w celach diagnostycznych podano w postaci kapsułki sproszkowany karmin – barwnik uzyskiwany z czerwca kosze-nila (Dactylopius coccus, rząd pluskwiaki). Podczas dochodzenia epidemiologicznego z barwnika tego wychodowano S. cubana. W zapobieganiu salmonelozom u zwierząt podstawową rolę odgrywa kontrola pasz, które są głównym przenośnikiem bakterii. Dotyczy to zwłaszcza pasz importowanych zwierzęcego pochodzenia, jak mączka rybna i kostna, a także roślinnego. Należy podkreślić przy tym zanieczyszczenie środowiska z tych źródeł i udział w nim owadów, gryzoni i ptactwa. Nie ulega wątpliwości, że szczególne znaczenie ma zabezpieczenie przed gryzoniami, kontrola zdrowia drobiu zarówno w fermach jak i rzeźni oraz prawidłowy przebieg pasteryzacji przetworów jajecznych i zabezpieczenie peletyzacji pasz. Peletyzacja, z uwzględnieniem odpowiedniej temperatury procesu oraz aktywności wodnej pasz, a następnie składowania w warunkach niskiej wilgotności powietrza, może zapewnić znaczny spadek liczby salmonel. Natomiast u osobników z nieżytem nosa i górnych dróg oddechowych wskutek dużego wydzielania np. podczas kaszlu lub kichania, stwarza znaczne niebezpieczeństwo zakażenia produktów spożywczych. Zatrucia mogą być również spowodowane przez gronkowce od ludzi ze zmianami ropnymi na skórze rąk. Gronkowce rosną słabo w temperaturze 10°C i pH 4,5-9,5, rozmnażając się bardzo szybko w warunkach temperatury optymalnej 30-40°C, zwłaszcza w produktach, które uprzednio podlegały już procesom termicznym. Tłumaczy się to antagonizmem w stosunku do innych drobnoustrojów, w których obecności obserwuje się zahamowanie wzrostu gronkowców. Tą właściwością gronkowców tłumaczyć można zatrucia gronkowcowe, przeważnie związane ze spożyciem gotowych dań. Sól kuchenna nawet w stężeniu 10%, a sacharoza do 50% nie wpływa hamująco na rozwój gronkowców. Szerokie rozpowszechnienie gronkowców, nieprzestrzeganie zasad higieny podczas przetwórstwa i przechowywania środków spożywczych stwarzają warimki sprzyjające.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , ,