Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Środki

6 marca 2012

25Współczesna toksykologia toruje dopiero tę drogę, przez poznawanie powiązań chorób przewlekłych z substancjami chemicznymi i zapobieganie tym chorobom. Jedne kraje wycofują z list związków dopuszczonych do żywności te, które obecnie okazały się szkodliwe (np. DDT), drugie ograniczają ich zastosowanie lub dopuszczalne ilości (np. azotany), lub pozostałości w środkach spożywczych (liczne pestycydy, antybiotyki, metale szkodliwe). W stosunku do niektórych związków, w krajach zapewniających już obecnie wyżywienie ludności i myślących o jego poprawie, a więc o prawidłowym żywieniu, obowiązuje zakaz stosowania ich w produkcji rolno-spożywczej. Są to substancje rakotwórcze i teratogenne. Zalecenia Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla produktów w obrocie międzynarodowym określają ogólnie, że nie powinny one zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych i toksyn. Ustalają również dla poszczególnych grup i produktów indywidualnych listy substancji, które mogą być dodawane do żywności. Procesów stanowią zwykle przyczynę zepsucia produktu i – skracając trwałość – powodują straty. Środki spożywcze o właściwej jakości zdrowotnej swoimi cechami organoleptycznymi nie powinny nasuwać konsumentowi nawet przypuszczenia o nie zachowaniu warunków sanitarnych lub niedostatecznej kontroli podczas produkcji. Oceniane zmysłami oznaki zepsucia, jak zmiany smaku, barwy, zapachu lub konsystencji, towarzyszące często zmianom chemicznym stanowią ostrzeżenie dla konsumenta przed ich spożyciem. Wiele jest jednak związków chemicznych wytwarzających się zarówno pod wpływem drobnoustrojów, jak i czynników zewnętrznych, które takich zmian nie wywołują, choć produkt jest zepsuty bądź nawet szkodliwy dla zdrowia (toksyny bakteryjne, mykotoksyny, związki wytwarzające się podczas jełczenia tłuszczów, np. nadtlenki kwasów tłuszczowych itp.). Zapobieganie takim zmianom jest konieczne ze względu na ochronę zdrowia konsumenta, natomiast ukrycie tych zmian jest sfałszowaniem i wprowadzeniem w błąd

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , , ,