Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Szkodliwość

10 marca 2012

29Przyczyną epidemii duru brzusznego, czerwonki i chorób pasożytniczych, przez spożywanie surowych warzyw i kontakt z nimi podczas zbioru, mogą być również ścieki i inne nieczystości stosowane do celów rolniczych, bez uprzedniego odkażenia. Oprócz bezpośrednich i pośrednich zakażeń przez wodę, żywność zanieczyszczona drobnoustrojami wprost przez ludzi chorych lub nosicieli, albo pośrednio przez owady (muchy itd.) jest przenośnikiem: 1) chorób ludzkich, np. duru brzusznego i paradurów, czerwonki itp., 2) chorób odzwierzęcych jak gorączka maltańska, choroba Banga, gruźlica, a także tularemia, listeriozy i inne zoonozy, 3) chorób pasożytniczych (włośnica, tasiemczyce i inne), 4) zatruć pokarmowych o etiologia bakteryjnej lub w których czynnikiem etiologicznym są toksyny bakterii i mykotoksyny, a także zatruć i chorób przewlekłych powodowanych przez zanieczyszczenia chemiczne. Wskutek nieprzestrzegania ich czystości, porządku i zasad higieny osobistej przez personel. Postępująca eliminacja tych niedostatków w krajach rozwiniętych wyraża się’spadkiem zapadalności na choroby zakaźne, a gdzieniegdzie zupełnym wyzwoleniem się od niektórych z nich. Równocześnie jednak, w związku z rozwojem rolnictwa i różnych dziedzin przemysłu, występują w środowisku człowieka nowe czynniki chemiczne i fizyczne, jak również zwiększa się pozłom niektórych zanieczyszczeń dotychczasowych. Ulegają też zmianom biologiczne właściwości zarazków, tworzą się nowe ich rezerwuary w przyrodzie, a zanikają stare, zmienia się klasyczny przebieg chorób zakaźnych, coraz liczniej występują choroby nie zakaźne o skutkach odległych. Nowych zagrożeń można oczekiwać ze strony wirusów, w związku z dużym ich zróżnicowaniem i zdolnością adaptacji do szybkich zmian ekologicznych Wzrastająca populacja ludzka i zwierzęca.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , ,