Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Ukrywanie jakości

5 maja 2012

27W celu ukrycia niewłaściwej jakości. Sfałszowaniem jest np. obnażona wartość odżywcza produktu (racji żywnościowej) wskutek nieprawidłowej technologii produkcji lub nieprawidłowego magazynowania. Produkty sfałszowane, mające jednocześnie cechy zepsucia i szkodliwości dla zdrowia są odpowiednio kwalifikowane. Uwzględniając definicję fałszerstwa i oszustwa Kodeks Żywnościowy FAO/WHO przewiduje, że żywność znajdująca się w obrocie nie może wprowadzać nabywcy ani konsumenta w błąd co do pochodzenia, składu, jakości, sposobu wytwarzania itp. Zanieczyszczenia biologiczne żywności są powodowane przez: bakterie i toksyny bakteryjne, wirusy, grzyby i ich metabolity – mykotoksyny, pasożyty, szkodniki oraz ich wydaliny a także szkodniki martwe. Często decydujący wpływ na jakość zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego ma zanieczyszczenie biologiczne pasz np. pałeczkami z rodzaju Salmonella i mykotoksynami. Zanieczyszczenie środków spożywczych zależy od wielu czynników naturalnych, środowiskowych oraz spowodowanych przez człowieka. Zepsuta lub toksyczna i swoim składem chemicznym oraz jakością mikrobiologiczną przedstawia niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. U podstaw tej definicji leżą dotychczas poznane przyczyny niektórych chorób przewlekłych. Określenia „zepsuty środek spożywczy” i „nie nadający się do spożycia” są synonimami, choć w przypadkach niektórych środków spożywczych nie są one jednoznaczne. Zależnie od zwyczajów żywieniowych, ludność jednych krajów uważa produkt za prawidłowy, a niekiedy nawet za przysmak, podczas gdy w innych ten sam produkt jest niejadalny. Na przykład trudno jest przekonać ludność w Polsce, że jadalny jest ryż pachnący po ugotowaniu mysim moczem, bez względu na to, czy ta cecha jest naturalna, czy też związana rzeczywiście z żerowaniem myszy. Niejadalne u nas udka żabie są eksportowane i stanowią w innych krajach przysmak, podobnie jak grzyb – piestrzenica jadalna. W tym drugim przypadku nie zwyczaj żywieniowy, ale nieumiejętność sporządzania potraw.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,