Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Zasady w walce z salmonella

26 maja 2012

5Nieprzestrzeganie tych zasad może mieć poważne następstwa zdrowotne, zwłaszcza przy postępującej ze względów gospodarczych centralizacji produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i dystrybucji żywności. Zwiększa ryzyko znana anty-biotykooporność pałeczek Enterobacteriaceae. W przemyśle spożywczym szczególne znaczenie mają aktualne wyniki badań personelu na nosicielstwo, przestrzeganie zasady nie krzyżowania się dróg surowca i gotowego produktu, zabezpieczenie przed gryzoniami, wykluczenie sąsiedztwa z hodowlą bydła, świń i drobiu, a także łączenia mieszkań i pomieszczeń zakładu w tym samym budynku. Należy uwzględnić, że niebezpieczeństwo salmoneloz wzrasta wraz z wzrastającą liczbą ludności i coraz większą jej koncentracją w miastach. Jednocześnie stale zmniejsza się przestrzeń uprawna i hodowlana rolnictwa, które przechodzi na coraz intensywniejszą produkcję. Te warunki życia zwierząt i ptactwa sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się salmonel. Znaczenie epidemiologiczne mają również mleko i przetwory mleczne, a także jaja i ich przetwory (proszek jajeczny i masa jajeczna mrożona), oraz makarony, zwłaszcza jajeczne, które bywają przyczyną zachorowań epidemicznych. Bardzo często spotyka się salmonele w mączce kostnej i rybnej, zwłaszcza pochodzącej z krajów zamorskich, która jest używana jako pasza dla bydła. Bydło karmione taką paszą często nie reaguje wyraźnymi objawami. Produkty spożywcze (mięso, mleko), pochodzące od takich zwierząt, stanowią niekiedy przyczynę zatruć pokarmowych. W ostatnich latach podkreśla się rolę wód powierzchniowych zanieczyszczonych tymi drobnoustrojami i ścieków, co łączy się z powstaniem ferm wielkostadnych i wielkich rzeźni. Wśród nierzadkich przenośników salmonel wymienia się leki pochodzenia zwierzęcego, jak: trzustka sproszkowana, pankreatyna, pepsyna i inne. Do ciekawych przypadków, ilustrujących jeden z przykładów przenoszenia zarazków przez produkty owada, można zaliczyć -zatrucia w szpitalach amerykańskich w 1966 r.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , ,

Leczenie

11 lutego 2012

14Ilość antybiotyku określa się w jednostkach międzynarodowych – j.m. (np. penicylina) lub w gramach (streptomycyna i inne). Przepisy prawne. Z treści poprzedniego rozdziału wynika, że głównym zadaniem walki z zaraźliwymi chorobami pszczół jest niedopuszczenie do ich rozprzestrzeniania się na inne, zdrowe pasieki, a w razie wystąpienia zarazy – szybkie jej rozpoznanie i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. zgnilec złośliwy, kiślica i choroba roztoczowa zostały włączone do chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę i zwalczania z urzędu, to znaczy, że walką tą kierują władze administracyjne i państwowa służba weterynaryjna. W ten sposób państwo nakłada na posiadaczy pasiek obowiązek zgłaszania każdego przypadku wystąpienia objawów wzbudzających podejrzenie o te choroby oraz sumiennego wypełniania obowiązku przestrzegania wszystkich zarządzeń i dostosowywania się do instrukcji. Są obowiązani zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin, do urzędu gminnego lub najbliższego posterunku MO albo też bezpośrednio do wojewódzkiego lekarza weterynarii lub najbliższego Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, każdy wypadek wystąpienia w pasiece objawów wzbudzających podejrzenie o zgnilec złośliwy, kiślicę lub chorobę roztoczową. Równocześnie ze zgłoszeniem podejrzenia tych chorób, nie czekając na przybycie lekarza weterynarii, posiadacz pasieki powinien: zabezpieczyć przed dostępem pszczół podejrzany pień a także puste ule oraz plastry i miód z pni podejrzanych; dopilnować, aby z zagrody i pasieki nie wynoszono (wywożono, sprzedawano) pni pszczelich, rojów, matek pszczelich, miodu, pustych uli oraz nie wypożyczano sprzętu pasiecznego, plastrów, woszczyny itp.; dopilnować, aby do chwili przybycia lekarza weterynarii i otrzymania od niego wskazówek co do dalszego postępowania nie dokonywano przeglądów gniazd ani żadnych innych zabiegów w podejrzanych pniach pszczelich.

Kategorie: Choroby | Tagi: , , , , , , ,