Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Żywność

18 marca 2012

35Chemizacja żywności, pomimo że w aktualnej skali jest zagadnieniem nowym i wciąż narastającym, nie usunęła z pola widzenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Na chemizacją środowiska w krajach- uprzemysłowionych wpływa chemiczna ochrona roślin, wzmożone nawożenie mineralne oraz rozwój przemysłu, a co za tym idzie wzrastające zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego dymami, a gleby i wody – odpadami, pyłami i ściekami przemysłowymi. Wśród czynników decydujących o stopniu zanieczyszczenia środowiska dużą rolę odgrywa obszar kraju, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, zasięg zanieczyszczeń, a przede wszystkim kontrola procesów technologicznych i funkcjonowania urządzeń oczyszczających. Zanieczyszczenia środowiska występują zarówno w żywności pochodzenia roślinnego, jak ii zwierzęcego. W tych ogniwach biologicznego łańcucha żywienia (rys. 1) występuje zjawisko kumulacji zanieczyszczeń. Na przykład azotany pobrane z gleby gromadzą się w niektórych roślinach. Gospodarki morskiej i handlu zagranicznego, handlu wewnętrznego i usług. Kontrola wewnętrzna jakości zdrowotnej środków spożywczych w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających żywność do obrotu obejmuje przestrzeganie wymagań higieny w całym cyklu produkcji, podczas magazynowania i obrotu. Nadzór nad tą kontrolą pełni w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna, a nad całością warunków zdrowotnych żywności i żywienia – Państwowa Inspekcja Sanitarna. Żywienie indywidualne, domowe, wymaga obecnie znacznie większej znajomości jego prawidłowych zasad, jak również uważnego zaznajamiania się z informacją przeznaczoną dla konsumenta. Wprawdzie w krajach rozwiniętych bezpośredni wpływ konsumenta na bezpieczeństwo żywności jest coraz mniejszy, jednak jego opinia pod tym względem ma coraz większe znaczenie w kształtowaniu zaopatrzenia w prawidłową żywność.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , , ,