Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Zasady w walce z salmonella

26 maja 2012

5Nieprzestrzeganie tych zasad może mieć poważne następstwa zdrowotne, zwłaszcza przy postępującej ze względów gospodarczych centralizacji produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i dystrybucji żywności. Zwiększa ryzyko znana anty-biotykooporność pałeczek Enterobacteriaceae. W przemyśle spożywczym szczególne znaczenie mają aktualne wyniki badań personelu na nosicielstwo, przestrzeganie zasady nie krzyżowania się dróg surowca i gotowego produktu, zabezpieczenie przed gryzoniami, wykluczenie sąsiedztwa z hodowlą bydła, świń i drobiu, a także łączenia mieszkań i pomieszczeń zakładu w tym samym budynku. Należy uwzględnić, że niebezpieczeństwo salmoneloz wzrasta wraz z wzrastającą liczbą ludności i coraz większą jej koncentracją w miastach. Jednocześnie stale zmniejsza się przestrzeń uprawna i hodowlana rolnictwa, które przechodzi na coraz intensywniejszą produkcję. Te warunki życia zwierząt i ptactwa sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się salmonel. Znaczenie epidemiologiczne mają również mleko i przetwory mleczne, a także jaja i ich przetwory (proszek jajeczny i masa jajeczna mrożona), oraz makarony, zwłaszcza jajeczne, które bywają przyczyną zachorowań epidemicznych. Bardzo często spotyka się salmonele w mączce kostnej i rybnej, zwłaszcza pochodzącej z krajów zamorskich, która jest używana jako pasza dla bydła. Bydło karmione taką paszą często nie reaguje wyraźnymi objawami. Produkty spożywcze (mięso, mleko), pochodzące od takich zwierząt, stanowią niekiedy przyczynę zatruć pokarmowych. W ostatnich latach podkreśla się rolę wód powierzchniowych zanieczyszczonych tymi drobnoustrojami i ścieków, co łączy się z powstaniem ferm wielkostadnych i wielkich rzeźni. Wśród nierzadkich przenośników salmonel wymienia się leki pochodzenia zwierzęcego, jak: trzustka sproszkowana, pankreatyna, pepsyna i inne. Do ciekawych przypadków, ilustrujących jeden z przykładów przenoszenia zarazków przez produkty owada, można zaliczyć -zatrucia w szpitalach amerykańskich w 1966 r.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , ,

Fałszowanie żywności

20 maja 2012

24A może być szkodliwe dla zdrowia. I choć niektóre środki spożywcze zepsute nie są dla zdrowia szkodliwe, już tylko te cechy dyskwalifikują je pod względem jakości zdrowotnej. Przesłanki i obecne propozycje definicji żywności zepsutej w ramach prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO są bardzo podobne. Szczególnym przypadkiem niewłaściwej jakości zdrowotnej jest produkt sfałszowany. Jest to produkt, w którym zmieniono skład lub właściwości, co wpływa w sposób istotny na jego wartość odżywczą lub używkową, albo produkt, w którym dokonano zmian w celu ukrycia nieprawidłowych właściwości albo składu i nadania produktowi pozornych cech właściwej jakości zdrowotnej. A więc fałszerstwem jest: 1) dodanie jakiejkolwiek substancji, zmieniającej skład, właściwość lub wartość odżywczą, 2) odjęcie w całości lub w części składnika istotnego lub np. nie dodanie go do posiłków w żywieniu zbiorowym, jak przewiduje racja pokarmowa, 3) zmieszanie, zabarwienie, sproszkowanie itp. Ich dopuszczalne ilości (ADI), a także tolerowane ilości zanieczyszczeń lub praktyczne granice ich pozostałości. Międzynarodowa definicja, opracowywana obecnie w związku z Kodeksem Etyki w Handlu, określa jako szkodliwą dla zdrowia żywność, która spożywana w normalnych warunkach oraz ilościach wywołuje lub może wywołać zmiany szkodliwe dla zdrowia, nawet tylko przy spożyciu powtarzającym się lub stałym. A więc nie tylko wtedy, kiedy jednorazowe spożycie okazało się lub mogło być szkodliwe, ale jeśli dopiero wielokrotne spożycie spowoduje lub może spowodować skutki szkodliwe. Wiadomo bowiem, że skutki częstego spożywania niektórych składników żywności, jak np. zanieczyszczeń, mogą być odległe. Zgodnie z tym nie powinno się dodawać lub odejmować składników ani stosować procesów lub obróbki takich, które powodowałyby szkodliwość żywności dla zdrowia. Przedmiotem dyskusji jest również definicja żywności „niezdrowej”, tzn. takiej, która jest zanieczyszczona.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

Medycyna klasyczna a dieta

7 marca 2012

46Klasyczna medycyna każdy model odżywiania nazywa dietą bez względu na to czy jest stosowana przez ludzi zdrowych lub chorych. Według medycyny nie ma ludzi zdrowych i każdy człowiek powinien stosować dietę podstawową zgodnie z nową piramidą żywieniową. W zależności od choroby rozróżniamy na przykład dietę wątrobowa stosowaną przy chorobie wątroby. Dietę cukrzycową przy cukrzycy, dietę bezglutenową dla nie tolerujących glutenu w pożywieniu i tak dalej. Dla osób zdrowych wynaleziono na przykład dietę śródziemnomorską obfitującą bazująca na owocach morza. Dieta to sposób odżywiania w którym występują ograniczenia jakościowe i ilościowe. Mogą one być częścią kuracji lub pełnić funkcję kuracji (na przykład odchudzająca). Dietę jako taką należy stosować w przypadku choroby a jeśli jest się zdrowym warto kierować się zdrowym rozsądkiem aby sobie nie zaszkodzić. Źle dobrana dieta może doprowadzić organizm do wyniszczenia a niekiedy wręcz do śmierci. Organizm z pożywienia powinien czerpać to co mu jest do pracy potrzebne. Z pożywienia powinien otrzymać odpowiednią ilość białka, tłuszczy, węglowodanów, witaminy i minerały oraz wodę należy sobie uzmysłowić jedną prawdę, że pokarm na przykład mięso zdrowej osobie będzie służyć a chorej może zaszkodzić Najczęściej panie stosują różnego rodzaju diety odchudzające. Działają one najczęściej przez krótki czas a waga po okresie stosowania diety rośnie i często przekracza wagę sprzed odchudzania. To tak zwany efekt jo – jo któremu można zapobiec jedynie zmieniając nawyki żywieniowe.

Kategorie: Alternatywna, Odżywianie | Tagi: , , , , , , , ,