Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Składniki odżywcze

22 maja 2012

37Różnice te rzutują na poglądy konsumenta i opinie w zakresie ochrony zdrowia w różnych krajach oraz na politykę w dziedzinie wyżywienia. W miarę socjalizacji rolnictwa i przy zwiększającym się – w miarę uprzemysłowienia kraju – zapotrzebowaniu na ręce do pracy w przemyśle oraz przy całkowitym zatrudnieniu kobiet, odpowiedzialność w tej dziedzinie zdecydowanie przesuwa się z jednostki na organizacje, z drobnego rolnika i gospodarstwa domowego – na resorty programujące produkcję rolno-spożyw-czą, przetwórstwo żywności i żywienie zbiorowe. W wielu krajach rozwiniętych obserwuje się w ustawodawstwie żywnościowym’ i realizacji jego w praktyce tendencje zwiększania odpowiedzialności producenta za zapewnienie bezpiecznych środków spożywczych oraz za prawidłową informację o ich składzie 4 wartości odżywczej na opakowaniach i w reklamie. Dobrym tego przykładem jest również polskie ustawodawstwo żywnościowe. Nakłada ono te obowiązki na resorty: rolnictwa, przemysłu spożywczego i skupu, leśnictwa i przemysłu drzewneg. Poglądu o roli szczepień ochronnych i surowic w zapobieganiu chorobom przez wytworzenie tą drogą swoistej odporności ustroju. Odporność nieswoistą uzyskuje ustrój w wyniku dostarczania w pożywieniu środków spożywczych o właściwej jakości zdrowotnej. Aby żywienie spełniło tę szczególną rolę w zapobieganiu chorobom musi być ono nie tylko bezpieczne pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, ale pełnowartościowe i racjonalne, a więc – prawidłowe. Powinno ono uwzględnić potrzeby ustroju ludzkiego, o których decyduje wiek, płeć, stan fizjologiczny lub patologiczny, rodzaj pracy. Zależnie od tego, pożywienie powinno dostarczać odpowiednich ilości białka, tłuszczów, cukrowców, witamin i soli mineralnych Nie powinno jednak zawierać niektórych zanieczyszczeń w ogóle, a innych – więcej, niż współczesny zdrowy człowiek może tolerować bez szkody dla zdrowia. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w jednych krajach, o znacznym niedoborze żywności, głównym celem jest wyżywienie ludności i walka przede wszystkim z chorobami zakaźnymi.

Kategorie: Odżywianie | Tagi: , , , , , , ,

Drobnoustroje

14 kwietnia 2012

6Komitety te również wnioskują i uzasadniają celowość dodawania określonych związków chemicznych. Podobny zakres pracy, lecz rozszerzony o zagadnienia proceduralne, posiada Połączony Komitet Ekspertów Krajowych FAO/WHO d.s. Kodeksu Zasad dotyczących mleka d przetworów mleczarskich. Wnioski i projekty norm przekazywane przez komitety branżowe komitetom ogólnym do decyzji, są następnie przedkładane przez komitety branżowe Komisji Kodeksu Żywnościowego, gdzie często niejednogłośnie, lecz większością głosów, są przyjmowane lub przekazywane z uwagami do odpowiednich komitetów. Procedura akceptacji normy światowej jest 10-stopniowa, przy czym stopień 8 oznacza ostateczną akceptację projektu normy światowej przez Komisję. Od tej chwili jest to norma zalecana, która po pełnej lub częściowej akceptacji przez państwa członkowskie (stopień 9) stanie się normą światową opublikowaną w Kodeksie (stopień 10). Zarówno w posiedzeniach Komisji, jak i komitetów biorą udział delegaci poszczególnych państw. Drobnoustroje wywołujące zatrucia pokarmowe i Pałeczki Salmonella wywołujące zatrucia). KODEKS ŻYWNOŚCIOWY FAO/WHO W celu realizacji programu FAO/WHO, obejmującego opracowanie norm międzynarodowych dla środków spożywczych, powołano Komisję Kodeksu Żywnościowego. Przyjęto założenie, że normy te, światowe lub regionalne, powinny zabezpieczać przede wszystkim zdrowie konsumenta oraz ułatwić międzynarodową wymianę żywności, zapewniając przestrzeganie etyki w handlu międzynarodowym. W 1976 roku Komisja liczyła 114 państw członkowskich, natomiast w pierwszej Sesji Komisji (25 czerwca – 5 lipca 1963 r.) uczestniczyli delegaci 27 państw: jednego z Afryki, dwóch z Ameryki i Oceanii, trzech z Azji i dziewiętnastu z państw europejskich. Słuszne i niezwykle ważne cele – ze względu na wyżywienie ludności na świecie – zjednoczyły więc liczne kraje. Należy przy tym podkreślić, że większość wśród nich stanowią kraje rozwijające się. Aktualną organizację Komisji ilustruje schemat na rys. 2.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , , ,