Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Uwarunkowania prawne

3 maja 2012

10Uchwała zaleciła, aby państwa członkowskie powiadamiały jak najszybciej WHO o podjętych decyzjach w celu natychmiastowego rozpowszechniania tych danych pomiędzy wszystkie państwa. W ciągu kilku lat wpłynęło ponad 20 meldunków z 12 państw, w tym 7 ze Stanów Zjednoczonych A.P., 4 z Anglii, 3 z Japonii i po i z pozostałych państw. Dotyczyły one przede wszystkim zakazu lub ograniczenia stosowania do żywności sztucznych środków słodzących: cykla-minianów i sacharyny, niektórych barwników (eozyna, fiolet be-zylowy 4B, oranż RN i Ponso MX), azotanów i azotynów, estru dwuetylowego kwasu pirowęglowego, jak również kumaryny. Ponadto przedmiotem zastrzeżeń był dwuetylostilbestrol. Substancje, które ze względów zdrowotnych wycofano z użycia w tych krajach, nigdy nie były dopuszczone w Polsce do powszechnego żywienia. Do zadań Komisji Kodeksu Żywnościowego należy koordynacja działań wszystkich jej organów pomocniczych, akceptacja i uwagi dotyczące raportów poszczególnych komitetów z prac normalizacyjnych, decyzja o podjęciu norm przez określone komitety i przeprowadzenie norm zgodnie z procedurą przez odpowiednie jej stopnie. Wskazuje on przede wszystkim na ścisłą współpracę z Komisją Kodeksu Żywnościowego – organizacji ekonomicznych, jak np. działająca w ramach ONZ Ekonomiczna Komisja Europejska. Wynika z niego także organizacyjny podział pracy w ramach Komisji pomiędzy komitety światowe i regionalne oraz podział merytoryczny spraw na ogólne i branżowe. Podział ten jest uzasadniony procedurą opracowywania i uzgadniania norm przez Komisję, w celu przedłożenia ich państwom członkowskim do akceptacji. Komitety ogólne ustalają dla komitetów branżowych zasady procedury, higieny przetwórstwa żywności, oznakowania produktów oraz wykazy dodawanych związków dozwolonych i zanieczyszczeń, ich dopuszczalne ilości oraz pozostałości pestycydów, a także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych i metody analizy. Komitety branżowe opracowują definicje, podstawowy skład i normy jakości dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem zasad higieny przetwórstwa, oznakowania, a także projekty sposobu pobierania próbek i metod ich analizy.

Kategorie: Ciekawostki | Tagi: , , , , , ,