Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Walka z chorobami zakaźnymi

2 maja 2012

38W drugich, gdzie pożywienie jest zbilansowane pod względem kalory-czności, występują niedobory dotyczące tylko niektórych składników odżywczych, w innych jeszcze – są nadwyżki żywności. W dwóch ostatnich grupach programuje się prawidłowe ży- wienie i głównie tą drogą zmierza się do uniknięcia (w krajach rozwijającej się industrializacji) lub ograniczenia (w krajach wysoko-uprzemysłowionych) zapadalności na choroby przewlekłe o skutkach odległych. Wśród przyczyn tych chorób zanieczyszczenia środowiska, a zwłaszcza żywności, w której się one gromadzą, zajmują główne miejsce. Pamiętając, że wyżywienie ludności w naszym kraju jest częściowo związane z sytuacją ogólnoświatową w tej dziedzinie, nie można jednak przykładać tej samej miary do wymagań jakości zdrowotnej środków spożywczych u nas w kraju o szybko rozwijającym się uprzemysłowieniu i tam, gdzie pożywienie nie pokrywa potrzeb energetycznych ludności oraz wykazuje niedobory licznych składników odżywczych, a na pierwszym planie jest walka z głodem. Te produkty już obecnie wymagają szczególnej uwagi także ze względu na nowe technologie wędzenia, jak również w związku z wprowadzeniem zamienników białka zwierzęcego. Źródłem nieznanych dotąd zanieczyszczeń są lub mogą być nowe procesy technologiczne, coraz szersze stosowanie w przetwórstwie spożywczym nowych i coraz liczniejszych substancji chemicznych oraz ich mieszanin, m. in. preparatów enzymatycznych itp. Pomimo dokładnych badań toksykologicznych na zwierzętach i badań analitycznych w kierunku znanych lub spodziewanych zanieczyszczeń, niewątpliwym sprawdzeniem ich nieszkodliwości dla ludzi jest obserwacja, gromadzenie i analiza danych o stanie zdrowia populacji na przestrzeni lat. Toteż w zakresie chorób, w których medycyna lecznicza nie dysponuje jeszcze odpowiednimi metodami wczesnej diagnostyki, umożliwiającej leczenie przyczynowe i swoiste, obserwuje się na całym świecie wzrost znaczenia medycyny zapobiegawczej. Wielu lat wymagało utrwalenie postępu nauk medycznych.

Kategorie: Choroby zakaźne | Tagi: , , , , , ,