Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Warunki zanieczyszczeń

12 kwietnia 2012

31Urbanizacja, zagospodarowywanie terenów, nowe metody produkcji rolnej, wprowadzanie systemów tam i zapór wodnych oraz nawadniania, koncentracja zwierząt hodowlanych dla celów produkcji żywności, powodują coraz szybsze i coraz większe dalsze zmiany. Choroby o etiologii bakteryjnej, powstające wskutek spożycia żywności, są powodowane obecnością w niej drobnoustrojów chorobotwórczych albo ich metabolitów, a również nadmiernym zanieczyszczeniem nawet drobnoustrojami niechorobotwórczymi. Choroby związane z żywnością zawierającą zarazki chorobotwórcze występują zarówno w krajach o niskim poziomie higieny i złych warunkach sanitarnych, jak i w krajach znanych z wysokiego poziomu stanu sanitarnego i higieny osobistej. O ile w tych drugich są one pod szczególną obserwacją, o tyle w krajach rozwijających się znacznie więcej uwagi przywiązuje się ostrym chorobom wynikającym z niedożywienia lub głodu. Mogą być w ogóle zatrudnieni przy jakiejkolwiek bezpośredniej pracy z surowcami i produktami spożywczymi. Bezpośredni lub pośredni kontakt z kałem i moczem chorych lub nosicieli, a głównie zanieczyszczona woda i żywność są drogą przenoszenia zarazka. W rozprzestrzenianiu jego pewną rolę odgrywają także muchy. Przeżywalność zarazka w świetle słonecznym wynosi ok. 10 dni. Wysychanie przedłuża ją na odzieży itp. do 3 miesięcy, w kurzu do 3 tygodni. Na powierzchni drewna zarazek utrzymuje się przy życiu od 3 do 4 miesięcy, na papierze – 5 dni. Często zanieczyszczenie środków spożywczych następuje przez nie umyte ręce. Wielokrotnie przyczyną tej choroby były: mleko i przetwory mleczne, niedostatecznie gotowane przetwory mącz-ne, surowe owoce i warzywa, a w niektórych krajach – skorupiaki. W 1974 r. przyczyną 223 zachorowań w RFN (Baden Wur-temberg) była sałatka z ziemniaków. W niektórych krajach europejskich zaobserwowano.

Kategorie: Problemy | Tagi: , , , , , , , , ,