Na przystanku o zdrowiu
Polskie pogaduchy o zdrowiu

Zaraza

7 maja 2012

32Czynnikami sprzyjającymi wybuchowi zarazy są: obniżenie się temperatury w ulu przy równoczesnym braku pokarmu, mała siła rodziny lub zbyt obszerne gniazdo, albo niedosta-teczne jego ocieplenie w czasie wiosennego pobudzającego podkarmiania oraz zbyt częste przeglądy i szybkie poszerzanie gniazd. Dużą rolę odgrywają tu siła rodziny i rasa pszczół. Rodziny silne szybko oczyszczają plastry, rzadziej więc chorują na kiślicę niż inne. Cechą tą wyróżniają się na przykład pszczoły włoskie i kaukaskie. Pszczoły tych ras łatwiej rozróżniają zakażone larwy wkrótce po ich zachorowaniu lub śmierci, a natychmiast usuwając je z ula zapobiegają dalszemu zakażeniu rodziny. Częste występowanie kiślicy obserwuje się w okolicach, gdzie na wiosnę po okresie zbiorów pyłku, co sprzyja szybkiemu przybywaniu czerwia, następuje dłuższa przerwa w dopływie nektaru trwająca nierzadko 5-8 tygodni. Powoduje to występowanie okresowego braku pokarmu w rodzinach a w następstwie – osłabienie żywotności czerwia. W okolicach obfitujących w ciągły pożytek wiosenno-letni choroba występuje rzadko lub jest w ogóle nie znana. W rodzinach zaopatrzonych w dostateczne zapasy pokarmu lub obficie podkarmianych w początkowym okresie zakażenia choroba zwykle prędko ustępuje. Na przebieg kiślicy wywiera znaczny wpływ należyte ogrzanie czerwia. Każdy niemal wypadek choroby poprzedzony jest zamieraniem czerwia zaziębionego. Ogrzewanie czerwia uzależnione jest od siły rodziny, toteż w rodzinach słabych choroba ma przebieg cięższy i częściej występuje. Jak z tej treści wynika, czynniki zewnętrzne mają duży wpływ na występowanie i przebieg kiślicy, jednakże rozwój choroby jest uzależniony wyłącznie od przedostania się do ula zarazków. Przebieg choroby bywa bardzo różny. W pierwszym jej sta-dium, gdy zarażeniu ulegają przede wszystkim larwy młodsze, zamierające w komórkach nie zasklepionych, choroba po zastosowaniu niewielkich zabiegów, a często nawet bez żadnej po-mocy z zewnątrz, ustępuje bez najmniejszego widocznego śladu.

Kategorie: Epidemie | Tagi: , , , , , , , ,